• EAC-10-CM

  • SERIES: EAC-10-CM
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Vibrant, Warm Dim
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • LED SOURCE: Xicato

 • EAC-10-CM-CTM

  • SERIES: EAC-10-CM-CTM
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+


 • EAC-10-PM

  • SERIES: EAC-10-PM
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Vibrant, Warm Dim
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • LED SOURCE: Xicato

 • EAC-10-PM-CTM

  • SERIES: EAC-10-PM-CTM
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+


 • EAC-10-WM

  • SERIES: EAC-10-WM
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Vibrant, Warm Dim
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • LED SOURCE: Xicato

 • EAC-10-WM-CTM

  • SERIES: EAC-10-WM-CTM
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+


 • EAC-6-CM

  • SERIES: EAC-6-CM
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Vibrant, Warm Dim
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • LED SOURCE: Xicato

 • EAC-6-CM-CTM

  • SERIES: EAC-6-CM-CTM
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+


 • EAC-6-PM

  • SERIES: EAC-6-PM
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Vibrant, Warm Dim
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • LED SOURCE: Xicato

 • EAC-6-PM-CTM

  • SERIES: EAC-6-PM-CTM
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+


 • EAC-6-WM

  • SERIES: EAC-6-WM
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Vibrant, Warm Dim
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • LED SOURCE: Xicato

 • EAC-6-WM-CTM

  • SERIES: EAC-6-WM-CTM
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+


 • EAC-8-CM

  • SERIES: EAC-8-CM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Vibrant, Warm Dim
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • LED SOURCE: Xicato

 • EAC-8-CM-CTM

  • SERIES: EAC-8-CM-CTM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+


 • EAC-8-HL-CM

  • SERIES: EAC-8-HL-CM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 6000-10000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K
  • CRI: 90+, 98+


 • EAC-8-HL-PM

  • SERIES: EAC-8-HL-PM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 6000-10000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K
  • CRI: 90+, 98+


 • EAC-8-PM

  • SERIES: EAC-8-PM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Vibrant, Warm Dim
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • LED SOURCE: Xicato

 • EAC-8-PM-CTM

  • SERIES: EAC-8-PM-CTM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+


 • EAC-8-WM

  • SERIES: EAC-8-WM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Vibrant, Warm Dim
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • LED SOURCE: Xicato

 • EAC-8-WM-CTM

  • SERIES: EAC-8-WM-CTM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+


 • EPC-8-HL-PM

  • SERIES: EPC-8-HL-PM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 30°, 36°, 60°
  • LUMENS: 8000-24000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K
  • CRI: 90+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction

 • EPC-8-HL-SM

  • SERIES: EPC-8-HL-SM
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 30°, 36°, 60°
  • LUMENS: 8000-24000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K
  • CRI: 90+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction

 • EPD-10

  • SERIES: EPD-10
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-10-RGBW

  • SERIES: EPD-10-RGBW
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: Non-IC, New Construction

 • EPD-4

  • SERIES: EPD-4
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-3000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: CCEA, Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-4-RGBW

  • SERIES: EPD-4-RGBW
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: CCEA, Non-IC, New Construction

  SPEC

 • EPD-4ADJ

  • SERIES: EPD-4ADJ
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-3000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-4ADJ-RGBW

  • SERIES: EPD-4ADJ-RGBW
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: Non-IC, New Construction

 • EPD-4IC

  • SERIES: EPD-4IC
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-1200 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-4IC-RGBW

  • SERIES: EPD-4IC-RGBW
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-1200 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: IC, New Construction

 • EPD-4SQ

  • SERIES: EPD-4SQ
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 36°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

 • EPD-4SQ-RGBW

  • SERIES: EPD-4SQ-RGBW
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 36°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: Non-IC, New Construction

 • EPD-5

  • SERIES: EPD-5
  • APERTURE: 5"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-3000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: CCEA, Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-5-RGBW

  • SERIES: EPD-5-RGBW
  • APERTURE: 5"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: CCEA, Non-IC, New Construction

  SPEC

 • EPD-6

  • SERIES: EPD-6
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: CCEA, Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-6-RGBW

  • SERIES: EPD-6-RGBW
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: CCEA, Non-IC, New Construction

  SPEC

 • EPD-6ADJ

  • SERIES: EPD-6ADJ
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-6000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-6ADJ-RGBW

  • SERIES: EPD-6ADJ-RGBW
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: Non-IC, New Construction

 • EPD-6IC

  • SERIES: EPD-6IC
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-6IC-RGBW

  • SERIES: EPD-6IC-RGBW
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: IC, New Construction

 • EPD-6SQ

  • SERIES: EPD-6SQ
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 36°
  • LUMENS: 900-3000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

 • EPD-6SQ-RGBW

  • SERIES: EPD-6SQ-RGBW
  • APERTURE: 6"
  • OPTICS: 36°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: Non-IC, New Construction

 • EPD-8

  • SERIES: EPD-8
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: CCEA, Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

 • EPD-8-RGBW

  • SERIES: EPD-8-RGBW
  • APERTURE: 8"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: CCEA, Non-IC, New Construction

  SPEC

 • EPD-J10

  • SERIES: EPD-J10
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-8000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-J10-RGBW

  • SERIES: EPD-J10-RGBW
  • APERTURE: 10"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-4000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: Non-IC, New Construction

 • EPD-J4

  • SERIES: EPD-J4
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-3000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-J4-RGBW

  • SERIES: EPD-J4-RGBW
  • APERTURE: 4"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: Non-IC, New Construction

 • EPD-J5

  • SERIES: EPD-J5
  • APERTURE: 5"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-3000 lm
  • CCT: 22K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 65K, Dim To Warm, Vibrant
  • CRI: 90+, 97+, 98+
  • RATING: Non-IC, New Construction
  • LED SOURCE: Xicato

  SPEC

  IES

 • EPD-J5-RGBW

  • SERIES: EPD-J5-RGBW
  • APERTURE: 5"
  • OPTICS: 15°, 24°, 30°, 36°, 52°, 60°, 70°
  • LUMENS: 900-2000 lm
  • CCT: RGBW, Tunable White
  • CRI: 90+
  • RATING: Non-IC, New Construction

Go to Top